Start
Władze
Historia Związku
Kolegium sędziów
Rada trenerów
Kontakt
Juniorów / Juniorów
Młodszych
Młodzików
Orlików
Galeria
Regulaminy
Wyniki
Kalendarz imprez
Program
Rozwoju Kolarstwa
Materiały do pobrania
Polecane strony
Polityka cookie
Klubów
Organizatorzy imprez
Instytucji
 
PROGRAM ROZWOJU KOLARSTWA

Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w programie

Lista uczestników

Ramowy program zajęć

Sprawozdanie merytoryczne (potwierdzony oryginał należy przesłać pocztą do WZKol) Harmonogram miesięczny - wersja WORD lub EXCEL (można przesyłać mailem)

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W TESTACH SPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUT SPORTU

POLISA UBEZPIECZENIOWA

Informacja na temat wkładu własnego

Od 1.02.2017r. prowadzone są zajęcia w szkółkach działających w 2016r., a od 1.03.2017r. prowadzone są zajęcia w szkółkach utworzonych w 2017r. Zajęcia prowadzone są wg ramowego programu zajęć. Na podstawie ramowego programu zajęć prowadzący winni opracować roczny lub półroczny PLAN (harmonogram) realizacji zajęć z podziałem na poszczególne miesiące- zawierający datę, tematykę zajęć, ilość godzin z danego tematu oraz informację gdzie prowadzone będą zajęcia. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa są:
- Lucjusz Wasielewski - członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, tel. 502 368 573
- Artur Szarycz - koordynator programu, tel. 667 283 051 

Gromadzeniem dokumentacji merytorycznej zajmuje się Wielkopolski Związek Kolarski, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2, tel. 62 757 23 41 

RAPORT Z BADAŃ UCZESTNIKÓW SZKÓŁEK KOLARSKICH PRZEPROWADZONYCH W 2016  R.

 

 
Deklaracja przystąpienia do programu w 2017r. (termin nadsyłania do 7.02.2017r.do Wielkopolskiego Związku Kolarskiego-pocztą)

 

Z upoważnienia Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego z listy szkółek kolarskich w 2017 roku ZOSTAJĄ SKREŚLONE następujące szkółki w: Głogowie -SP nr 14 (dolnośląskie), Głogowie -SP nr 2 (dolnośląskie), Wrocławiu (dolnośląskie), Małej Nieszawce (kujawsko-pomorskie), Wielkie (lubelskie), Tarnów (małopolskie), Warszawa -SP nr 53 (mazowieckie), Warszawa (mazowieckie), Gdańsk (pomorskie), Rybnik (śląskie), Czerwonka/Biskupiec (warmińsko-mazurskie), Dygowo (zachodniopomorskie)